Jem smacznie i zdrowo

Roczny plan pracy Miejskiego Przedszkola 3 w Lubaczowie

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – rok szkolny 2014/2015

  1. Jem smacznie i zdrowo.
  2. Tradycyjne gry, zabawy i tańce.

Cel ogólny

Dbałość o zdrowy rozwój dziecka w tym o pożądane nawyki żywieniowe oraz optymalny poziom aktywności ruchowej.

Poszukiwanie tradycyjnych zabaw i zajęć

Cele szczegółowe:

  1. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
  2. Likwidowanie uprzedzeń i niechęci do jedzenia nieznanych potraw
  3. Wzbudzanie zainteresowania dzieci sztuka ludową
  4. Propagowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu

 

Zadanie

Formy realizacji

termin

Grupa,

nauczyciele

Dowody

realizacji

Aktywność dzieci

Organizowanie współpracy z kucharkami przedszkola: bezpośrednie obserwacje w kuchni, zapraszanie kucharek do grupy,

Systematycznie zgodnie 
z cyklami tematycznymi

Wszystkie grupy

Kronika, str. www.

bieżące wystawki i ekspozycje w postaci wytworów, zdjęć na sztalugach

Organizowanie kącików obfitości w sali, degustacja zgromadzonych warzyw i owoców, wykorzystywanie w zajęciach programowych

Jesień 2014

Wszystkie grupy

Plany pracy, obserwacja

Prowadzenie hodowli w  kącikach przyrody - wysiew, obserwacja wzrostu, spożywanie

Wiosna 20015

Wszystkie grupy

Obserwacja

Wykonywanie soków owocowo-warzywnych

Jesień 2014

Zdeklarowane grupy

Kronika, bieżąca ekspozycja sztalugowa

Wykonywanie kanapek,

Udział dzieci w przygotowywaniu podwieczorków

W uzgodnieniu z szefową kuchni - w rozdzielni przedszkola,

Gr I-V, co najmniej 2 razy w roku

zdjęcia

Przygotowywanie deserów na uroczystości przedszkolne i rodzinne

Zgodnie z kalendarzem uroczystości

Wszystkie nauczycielki

kronika

Wspólnie z Rodzicami

(członkami rodzin)

Tematyczne prezentacje gazetowe w kąciku dla rodziców

Co najmniej 2 razy w roku

Wszystkie nauczycielki

obserwacja

Udział rodziców w  prelekcji przedstawiciela psse w Lubaczowie na temat zdrowego żywienia

IX.2014

Zgromadzeni rodzice

Dokumentacja współpracy z rodzicami

Zaangażowanie  rodziców w przedstawienie teatralne

Organizowanie uroczystości rodzinnych i przedszkolnych o charakterze zabawowo-sportowym ze zdrowymi deserami, posiłkami.

Zgodnie z kalendarzem uroczystości

Wszystkie nauczycielki

Scenariusze, zdjęcia, publikacje

„Ćwiczyć każdy może”- kontynuowanie akcji MEN-

X-BAJKOLANDIA,  XI- MISIOLANDIA, XII/I-MOTYLE

II-BIEDRONKI, III-SMERFOLANDIA, IV-PSZCZÓŁKI

Każda grupa organizuje co najmniej jedną akcję zakończoną zdrowym posiłkiem wykonanym w ciągu dnia w przedszkolu

Rodzice całego przedszkola

Filmy wideo, zdjęcia

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali – Dzień Babci

Co wiem o witaminach ?

Konkurs, Quiz, zgaduj-zgadula

Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich

III.2015

Rozmus-Żuk Anna

Niedźwiecka-Cybulak Joanna

Protokół, zdjęcia

Konkurs plastyczny dla dzieci 3 i 4 letnich

III.2015

Jabłońska Małgorzata/Roszko Katarzyna

Protokół, zdjęcia

Jesienne ludziki – galeria w korytarzu przedszkola 3 i4 latki

IX-X.2014r.

Trojnar Małgorzata

Najciekawsze prace

Jesienne ludziki – galeria w korytarzu przedszkola 5 i6 latki

IX-X.2014r.

Mikłasz Beata Ewa

Najciekawsze prace

Wewnątrzprzedszkolnych konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu, dzieci 3i4 letnie: zagadki słowno-obrazkowe, dotykowe, smakowe itp.

IV.2015r.

Skirak

Marzena

Zdjęcia, protokół

Wewnątrzprzedszkolnych konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu, dzieci 5 i 6 letnie

IV.2015r.

Mikłasz

Beata/Sopel Teresa

Zdjęcia, protokół

Działalność programowa

Program antytytoniowy

B,E Mikłasz

Dokumentacja pedagogiczna

Planowanie i realizacja cykli tematycznych w planach pracy z dziećmi,  realizacja stosownie z porą roku i rozkładem treści programowych ppwp

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

Wszystkie grupy

Dokumentacja nauczyciela

Realizacja programów i przedsięwzięć autorskich, programów profilaktyki, programów zajęć dodatkowych

Zgodnie z zestawem programów

Wszystkie nauczycielki

Sprawozdania, dokumentacja pedagogiczna

Zgłaszanie udziału przedszkola do programów i projektów 
o zasięgu rozszerzonym

Termin ofert

Dyrektor, nauczyciele

Poczta mail. , dokumentacja dyrektora

Udział w programach i projektach do których przedszkole zostało zrekrutowane,

Stosownie do założeń programu

Zdeklarowani nauczyciele

Tematy w dzienniku,

Kronika,

Ekspozycje,

Planowa realizacja zajęć ruchowych

2 razy w tygodniu

Wszystkie nauczycielki

Dokumentacja pedagogiczna

Organizacja ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu

Slalom z marchewką – jesienne zawody sportowe

X

BAJKOLANDIA,

MOTYLE

zdjęcia

Grupowe olimpiady sportowe – eliminacje do olimpiady wewnątrz przedszkolnej

V

5 i 6 latki

Dziennik zajęć

Wewnątrz przedszkolna olimpiada sportowa, eliminacje do olimpiady międzyprzedszkolnej

V

5 i 6 latki

Dziennik zajęć

We współpracy ze środowiskiem

Spotkanie przedstawiciela psse w Lubaczowie z  rodzicami – wykład na temat zdrowego odżywiania dzieci

IX.2014r.

Personel, rodzice

Księga podziękowań

Zajęcia w obiektach sportowych szkoły podstawowej i gimnazjum

Wszystkie nauczycielki

Dzienniki zajęć

Zajęcia z nauczycielami w-f w szkołach oraz w przedszkolu

Wizyty u dentysty, zachęcanie dzieci do regularnych wizyt

W cyklu tematycznym

Dzieci 5 i 6 letnie

Dziennik zajęć

Spotkania z pielęgniarką

W cyklu tematycznym

I, II, IV, VI

Dziennik zajęć, zdjęcia,

Księga podziękowań

Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia- spotkania z kręgiem starszoharcerskim

X, XI, XII

MOTYLE, MISIOLANDIA,

BAJKOLANDIA

Księga podziękowań

Lekcje muzealne, oglądanie wystaw, galerii

Wszystkie grupy

Dzienniki zajęć

Działalność  nauczycieli oraz pracowników kuchni

Sprawność:

Specjalista do spraw witamin

Spotkanie intendenta z dietetykiem-wymiana opinii, informacji

X 2014r.

intendent

protokół

Samodoskonalenie nauczycieli – śledzenie literatury specjalistycznej

bieżąco

Grono ped.

Wykaz literatury w sprawozdaniach

Udział nauczycieli w szkoleniach ofertowych

Terminy ofertowe

Grono ped.

zaświadczenia

Włączenie zagadnień do planów rozwoju zawodowego nauczycieli

IX 2015

Nauczyciele awansujący

Plan rozwoju zawodowego

Zakup książek „Stare i nowe zabawy podwórkowe” - KLANZA

I 2015

Dyrektor

Księgozbiór przedszkola

Najpiękniejsze zabawy sprzed lat dla dzieci JEDNOŚĆ

Zajęcia koleżeńskie

Według planu

Zaproszeni nauczyciele

protokoły

W każdej grupie, 1 raz w m. dziecko otrzymuje tytuł sprawnościowy

Od  X. 2014r.

Do  VI. 2015r.

Wszystkie grupy

Odznaka,

Informacja do rodzica

Uroczystości przedszkolne mają charakter zabawowo-sportowy Spodziewane rezultaty:

  1. Dzieci posiadają wiedzę na temat znaczenia witamin dla prawidłowego rozwoju
  2. Dzieci aktywnie spędzają czas razem z rodzicami
  3. Chętniej spożywają potrawy zawierające warzywa i owoce
  4. Chętniej podejmują aktywność ruchową

Przebieg realizacji zadań zawarty będzie w sprawozdaniach nauczycieli z działalności dydaktyczno-wychowawczej.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl