Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor przedszkola 

mgr Elżbieta Maksymowicz 

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, organizacji i zarządzania oświatą,uprawnienia z terapii pedagogicznej oraz muzykoterapii.

Nauczycielki

mgr Małgorzata Jabłońska 

nauczyciel dyplomowany, posiada kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Ukończone studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi" oraz kurs "Akademia Funduszy Europejskich administracji publicznej". Uprawnienia z bajkoterapii.

mgr Beata Mikłasz 

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wieloletnie doświadczenie w pracy z przedszkolakami, uprawnienia z muzykoterapii, bajkoterapii.

mgr Beata Ewa Mikłasz 

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, uprawnienia kierownika wycieczek, muzykoterapii, bajkoterapii, koordynator programu "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS", terapeuta ręki dzieci i młodzieży

mgr Anna Rozmus-Żuk

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji  wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki. Uprawnienia kierownika wycieczek. Kwalifikacje uprawniające do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I oraz Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, terapeuta ręki dzieci i młodzieży

mgr Marzena Skirak

nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Kwalifikacje do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Io. studia podyplomowe Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem, uprawnienia do pracy Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz

mgr Małgorzata Trojnar

nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego,edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, uprawnienie z muzykoterapii. Ukończony kurs "Akademia Funduszy Europejskich dla administracji publicznej"

mgr Joanna Niedźwiecka-Cybulak

nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, języka angielskiego, uprawnienie z muzykoterapii.

mgr Katarzyna Roszko

nauczyciel mianowany, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka łacinskiego. Uprawnienia z biblioterapii. studia podyplomowe Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem, uprawnienia do pracy Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz

mgr Agata Gołębiowska

nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje z wychowania przedszkolanego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji włączającej, instruktor rytmiki.

mgr Iwona Preweda 

nauczyciel, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Anna Krzych

nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje z wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego i niemieckiego

mgr Ewelina Krzyworączka

nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje z filologii polskiej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz pedagogiki korekcyjnej

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl