M  I  S  I  O  L  A  N  D  I  A 

a

   

 Nauczycielki grupy:
mgr Małgorzata Jabłońska
mgr Iwona Preweda

 Pomoc nauczyciela:
Anna Olearnik

 Dzieci z grupy Misiolandia są samodzielne w czynnościach samoobsługowych. Same ubierają się , rozbierają, próbują wiązać sznurowadła, nakrywają do stołów, sprzątają po posiłkach. Pięknie tańczą, śpiewają ,lubią grać na instrumentach perkusyjnych.
Są bardzo sprawne fizycznie . Aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, różnorodnych aktywnościach na świeżym powietrzu. Dzieci inicjują zabawy konstrukcyjne, budują, wykorzystując różnorodne materiały, w tym materiały użytkowe i naturalne. Przedszkolaki rozpoznają i nazywają podstawowe emocje , uczą się radzić sobie z nimi , z ich przeżywaniem. Posługują się swoim imieniem i nazwiskiem , większość zna adres zamieszkania . Starają się respektować prawa i obowiązki swoje i innych osób. Zgodnie współpracują w zespole dziecięcym . Potrafią wypowiadać się swobodnie. Poprzez zabawę poznają kolejne litery .Niektóre z nich czytają wyrazy, a nawet proste zdania. Ich wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym, charakteryzują się bogatym słownictwem. Dzieci z grupy Misiolandia klasyfikują przedmioty, określają ich położenie, przeliczają elementy zbiorów, określają kierunki, posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie sobie dostępnym. Posługują się pojęciem czasu. Swoją sprawność manualną i wrażliwość artystyczną doskonalą w trakcie zajęć plastycznych i technicznych. Rozpoznają i nazywają kolory podstawowe oraz pochodne. Posługują się kolorem w pracach plastycznych, tworzą prace z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów. Dzieci wiedzą ,co to jest ekologia, jak dbać o środowisko, znają życie wybranych zwierząt i roślin. Prowadzą obserwacje i wyciągają wnioski z doświadczeń i eksperymentów. W dalszym ciągu będziemy pracować nad doskonaleniem sprawności manualnej i grafomotorycznej, nad rozwojem mowy, myślenia, kształtowania pojęć matematycznych, rozwijać sprawność ciała i koordynację, co pozwoli na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

MARZEC:

Ośrodki tematyczne:

I.Przedszkolna orkiestra

 

II. Magiczny świat teatru

 

III. Marzec – czarodziej

 

IV. Wkrótce Wielkanoc

 

Wiersz miesiąca:

„Wielkanocne Święta” U. Wojtecka

Słońce mocniej grzeje,

cieplejsze poranki,

a my z naszą babcią

robimy pisanki.

Mama piecze ciasta,

kupiła baranka,

my jej pomagamy

od samego ranka.

Bo już nadchodzą

Wielkanocne Święta!

więc cała rodzina

pięknie uśmiechnięta.

Piosenka miesiąca:

„Wiosna w błękitnej sukience” Sł. E. Zawistowska, Muz. S. Marciniak

Wiosna w błękitnej sukience

bierze krokusy na ręce,

wykąpie je w rosie świeżej

i w nowe płatki ubierze.

Ref.: Wiosna buja w obłokach,

wiosna płynie wysoko.

Wiosna chodzi po drzewach,

wiosna piosenki śpiewa.

Potem, z rozwianym warkoczem,

niebem powoli gdzieś kroczy,

wysyła promienie słońca

i wiersze pisze bez końca.

Ref.: Wiosna…

Nocą się skrada z kotami,

chodzi własnymi drogami.

A teraz śpi już na sośnie

i nie wie, że sosna rośnie.

Ref.: Wiosna…

misie


 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl