„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze."

Frank Smith

 

    Im dłużej człowiek ma kontakt z językiem obcym, tym większą ma szansę na osiągnięcie lepszych rezultatów w zakresie posługiwania się nim. A zatem dobrze jest, aby dziecko zaczęło oswajać się z językiem obcym jak najwcześniej.
W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego obejmuje wszystkie grupy wiekowe. W grupach najmłodszych nauka języka angielskiego zintegrowana jest z programem nauczania, natomiast w grupach starszych zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy.
Zajęcia językowe dostarczają dzieciom mnóstwo okazji do poznawania i przyswajania języka angielskiego podczas aktywnego badania świata w formie zabawy. Nacisk kładzie się na ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zawierają one elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Poprzez gry, zabawy, piosenki, rymowanki, materiały audiowizualne:
- rozbudzają swoje zainteresowanie językiem angielskim,
- osłuchują się z jego brzemieniem,
- poznają słowa i zwroty związane z ich najbliższym otoczeniem,
- reagują na polecenia nauczycielki,
- rozwijają postawy otwartości i tolerancji wobec innych krajów i kultur.
Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Dzieci słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki, nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki), oglądają programy edukacyjne, filmiki, bajki w języku angielskim. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się w poprzez powtarzanie za nauczycielem, nagraniem, budowanie samodzielnie prostych zdań, odgrywanie scenek lub dialogu, recytacje wierszyka, śpiewanie piosenek.
Zajęcia wzbogacone są pracami plastycznymi i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania. Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, samodzielne rysowanie, kolorowanie zgodnie z poleceniem, itp.

Pani Ania

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl