logopedia lewa     Mowa odgrywa bardzo istotną rolę w życiu człowieka. Jest decydującym środkiem komunikacji międzyludzkiej, ułatwiającym poznanie świata. Szczególną rolę odgrywa w życiu młodego człowieka, przed którym stoi wyzwanie rozpoczęcia nauki w szkole. Dziecko poznaje świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia, uczucia i obawy. Podstawową wiedzę o tym, jak rozwija się mowa dziecka powinien posiadać każdy rodzic, aby umiejętnie kierować jej rozwojem.

Kiedy do logopedy?

Obserwujmy dziecko i udajmy się do specjalisty, jeżeli:

 • podczas mówienia wsuwa język między zęby (bez względu na wiek),
 • ma zmiany anatomiczne w obrębie narządów mowy, np. krótki język, skrócone wędzidełko pod językiem, krzywy zgryz,
 • mówi przez nos,
 • istnieje wątpliwość, czy dobrze słyszy,
 • zamienia głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. buda – puda,
 • nie wymawia samogłosek ustnych: a, o, e, u, y, i,
 • zniekształca głoski,
 • zacina się podczas mówienia.

Jak odróżnić wadę wymowy od nieukończonego rozwoju mowy?

 • 6-latek powinien mieć opanowane wszystkie głoski i technikę mówienia
 • 5-latek ma prawo mówić jeszcze lyba zamiast ryba, zaczyna wymawiać sz, ż, cz, dż
 • 4-latek poprawnie wymawia s, z, c, dz, k, g
 • 3-latek – jego mowa może cechować się wieloma nieprawidłowościami: np. tula – kura, brzmi dziecinnie, opuszcza sylaby w wyrazie, upraszcza grupy spółgłoskowe, np. śupa midolowa – zupa pomidorowa, ale potrafi podnieść język do podniebienia podczas realizacji l i opanowuje wymowę głosek f, w

Terapię logopedyczną podejmujemy, jeżeli głoska jest deformowana (jej brzmienie jest zniekształcone), np. r francuskie.

W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne przeprowadzane są zgodnie z procedurą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Zajęcia logopedyczne  prowadzone są indywidualnie, bądź w małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-12.00

Konsultacje dla rodziców  odbywać się będą po wcześniejszym kontakcie drogą e-mail pod adresem - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  i ustaleniu formy konsultacji.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb; 
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej; 
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Zasady terapii logopedycznej:

1) Etap przygotowawczy:

ćwiczenia narządów artykulacyjnych (m. in. języka, warg)

usprawnianie słuchu fonematycznego

ćwiczenia oddechowe,

ćwiczenia fonacyjne.

2) Wywołanie i utrwalenie głoski:

utrwalenie głoski w izolacji,

utrwalenie głoski w sylabach,

utrwalenie głoski w wyrazach,

utrwalenie głoski w wyrażeniach i zdaniach,

etap automatyzacji (utrwalenie głoski w mowie spontanicznej)

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

 • Nawiązanie kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu.
 • Dopilnowanie, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
 • Utrwalanie z dzieckiem materiału zawartego w zeszycie.
 • Codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem przed lustrem.
 • Prowadzenie ćwiczeń domowych w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka (pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału).
 • Chwalenie dziecka nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku.

Tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia, rodzice prowadzą z dzieckiem ćwiczenia, stosując się do wyżej zawartych zaleceń, można liczyć na efekty terapii logopedycznej.

Pamiętajmy, że dla dziecka w wieku przedszkolnym ćwiczenia logopedyczne powinny wiązać się z zabawą, a nie przymusem żmudnej pracy

 

Neurologopeda: mgr Małgorzata Trojnar

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl